Vizija, misija i ciljevi

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

VIZIJA
„Sportski savez Kantona Sarajevo je udruženje koje kroz sport, kao način života, obogaćuje razvojne potencijale pojedinaca i
lokalnih sportskih organizacija.“

MISIJA
Sportski savez Kantona Sarajevo je udruženje koje kroz animiranje različitih aktera i stvaranje uslova za aktivno bavljenje sportom, aktivno doprinosi razvoju sportske, kulturne, socijalne, ekološke, humanitarne svijesti.“

Osnovni ciljevi Sportskog saveza su:

 • podsticanje razvoja u unapređenje sporta na područu Kantona Sarajevo i šire usklađivanje i koordiniranje rada udruženih organizacija u sportu po pitanjima od zajedničkog interesa; 
 • sportska saradnja;
 • obezbjeđivanje društvenog ugleda i zaštite udruženih organizacija u sportu;
 • saradnja sa odgovarajućim državnim društvenim, naučnim i stručnim organizacijama i drugim organizacijama, organima i tijelima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa;
 • stvaranje uslova za organizovanje, provođenje i razvoj sportskih aktivnosti građana (sport za sve) i vrhunskog sporta;
 • praćenje i usklađivanje kalendara sportskih takmičenja, masovnih priredbi i smotri na području Kantona Sarajevo;
 • unapređenje i usavršavanje talentovanih sportista mlađih uzrasta;
 • obrazovanje i usavršavanje stručnih kadrova;
 • informativno-obrazovna djelatnost i popularizacija samostalnog provođenja sportskih aktivnosti građana (sport za sve) putem sredstava komunikacije;
 • realizacija informacijskog sistema o organizacijama u sportu, sportistima, stručnim kadrovima u sportu, sportskim objektima;
 • utvrđivanje zajedničkih interesa u vezi korištenja i gradnje sportskih objekata, zdravstvene zaštite sportista i osnovnog standarda perspektivnih i vrhunskih sportista;
 • čuvanje i unapređivanje olimpijskih tradicija grada Sarajeva putem sportskih prezentacija, koordinirane sportske saradnje i povezivanja olimpijskih gradova;
 • predstavljanje i zastupanje po pitanjima od zajedničkog interesa kod nadležnih organa vlasti Kantona Sarajevo, Grada i opština sa područja Kantona;
 • organizovanje i provođenje sportskog marketinga, igara na sreću (sportska lutrija) i programa dopunskih djelatnosti, u skladu sa propisima;
 • sva ostala pitanja za koja se ocijeni da su bitna za razvoj sporta.

O savezu

Sportski savez Kantona Sarajevo je udruženje koje kroz animiranje različitih aktera i stvaranje uslova za aktivno bavljenje sportom, aktivno doprinosi razvoju sportske, kulturne, socijalne, ekološke, humanitarne svijesti.“

©2021 Sportski savez Kantona Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By "superm" - Sarajevo

Search