Matična evidencija

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju!

 

Obrasce matične evidencije poslati isključivo na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VAŽNA NAPOMENA: Prije preuzimanja potvrde o upisu u Matičnu evidenciju, dužni ste isključivo putem gore navedene e-mail adrese poslati popunjene obrasce za tekuću godinu. U suprotnom potvrda neće biti izdata!

Cijenjeni korisnici usluga Sportskog saveza Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da je odlukom Predsjedništva SSKS donešena odluka o korekciji cijene za izdavanje potvrde za Matičnu evidenciju od 1.1.2019.godine. Nova cijena iznosi 25 KM.


Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo preuzelo je zakonsku obavezu uvođenja Matičnih evidencija u sport te je prema odredbama Zakonu o sportu i Pravilnika o vođenju matičnih evidencija povjerilo realizaciju projekta Sportskom savezu Kantona Sarajevo.Nadzor nad zakonitošću rada i realizaciju projekta povjeren je Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo. 

Ciljevi projekta 

Ciljevi projekta poizilaze iz dokumenta «Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2015.godine» kojeg je usvojila Skupština Kantona Sarajevo i odnose se na ciljeve vezane za stvaranje ambijenta za razvoj sporta i ciljeve za razvoj sportske djelatnosti u domenu: 

- Projektovanja informacijskog sistema sporta 
- Vrijednosne valorizacije postojećeg fonda objekata sa stanovišta realizacije programskih ciljeva sporta i tjelesne kulture, te kategorizacije objekata na one koji mogu funkcionisati samostalno i na objekte  društvenog standarda Kantona
- Opredjeljenosti Kantona Sarajevo za uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom prema standardu BAS EN ISO 9001:2000, što se odnosi na zadovoljenje potreba građana, pravnih i privrednih subjekata, institucija, općina i Grada
- Uspostave kvalitetnog informisanja organa Kantona Sarajevo u cilju provođenja politike kvaliteta u području sporta, planiranja realizacije programa sportskih priredbi i takmičenja, valorizacijom efekata sporta i praćenjem tjelesnog razvitka i nivoa tjelesne spremnosti građana.

O savezu

Sportski savez Kantona Sarajevo je udruženje koje kroz animiranje različitih aktera i stvaranje uslova za aktivno bavljenje sportom, aktivno doprinosi razvoju sportske, kulturne, socijalne, ekološke, humanitarne svijesti.“

©2021 Sportski savez Kantona Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By "superm" - Sarajevo

Search